พลังงานแสงอาทิตย์สร้างงานเพิ่มในสหรัฐฯ

Last updated: 2020-04-26  |  456 จำนวนผู้เข้าชม  | 

พลังงานแสงอาทิตย์สร้างงานเพิ่มในสหรัฐฯ

พลังงานแสงอาทิตย์สร้างงานเพิ่มในสหรัฐฯ

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ นอกจากจะเป็นการใช้พลังงานสะอาดที่สามารถทดแทนได้จากธรรมชาติแล้ว ยังทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่ม โดยมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมา
ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐฯ ได้ว่าจ้างพนักงานกว่า 249,983 คนในปี พ.ศ. 2562เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้นถึง 167% นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 โดยรัฐแคลิฟอร์เนียมีการจ้างงานสูงสุดที่ 74,255 คน และหากรวมพนักงานที่ใช้เวลาทำงานบางส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมีตัวเลขการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้ถึง 344,532 คนในปีที่ผ่านมา

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/02/19/us-solar-jobs-have-risen-167percent-since-2010-new-data-shows.html