BCPG นำร่อง ทำงานที่บ้านป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19

Last updated: 2020-04-26  |  369 จำนวนผู้เข้าชม  | 

BCPG นำร่อง ทำงานที่บ้านป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID -19

BCPG นำร่อง ทำงานที่บ้าน 100% ป้องกันพนักงานจากการแพร่ระบาดของ COVID -19

บีซีพีจีออกมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ และระบบการทำงานทางออนไลน์เต็มรูปแบบ

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันพนักงานจากการแพร่ระบาดของ COVID -19 ทางบริษัทฯ ได้ออกมาตรการให้พนักงานที่ปฎิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ทั้งหมดทำงานจากที่บ้าน

พร้อมสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ และระบบการทำงานทางออนไลน์เต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงในการปฎิสัมพันธ์ของพนักงานให้มากที่สุด เพราะความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก