PEA พร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า

Last updated: 2020-04-26  |  259 จำนวนผู้เข้าชม  | 

PEA พร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า

PEA พร้อมดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้า

ในภาวะที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รัฐบาลมีมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงานและการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เริ่มดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยให้พนักงานเหลื่อมเวลาทำงานและบางส่วนทำงานที่บ้านตามความเหมาะสมของประเภทงาน เตรียมความพร้อมของระบบงานทั้งด้านการให้บริการกระแสไฟฟ้า ความพร้อมของบุคลากร ที่ปฏิบัติงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมทั้งงานให้บริการประชาชน ทั้งนี้ หากมีเหตุฉุกเฉิน PEA มีศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟฟ้า สร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ามีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง เพียงพอ

สำหรับ ในช่วงพายุฤดูร้อน ซึ่งจะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมแรงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ PEA ได้เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายจากพายุฤดูร้อน เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมจัดชุดทำงานเฉพาะกิจ 24 ชั่วโมง แก้ไขระบบไฟฟ้าให้บริการประชาชนและขอให้ประชาชนหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นระบบจำหน่ายของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น กิ่งไม้ ต้นไม้ ล้มทับสายไฟฟ้า เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน หรือโทร 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง