บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

Last updated: 18 มิ.ย. 2563  |  659 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

BLCP หนุนการใช้ ถุงยากระดาษพอเพียง...ที่เพียงพอ

BLCP สนับสนุนการตกแต่งห้องประชุมพร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด หนุนการใช้ ถุงยากระดาษพอเพียง...ที่เพียงพอ

นางสาวปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบริหารองค์กร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ส่งมอบการตกแต่งห้องประชุม 1 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด (นายถวิล โพธิบัวทอง) เป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ได้มอบถุงยากระดาษ จำนวน 25,000 ถุง ให้กับศูนย์ฯ, โรงพยาบาลของรัฐ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และหน่วยงานบริการสาธารณสุข รวม 15 แห่ง เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ให้ความสำคัญการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในจังหวัดระยอง ที่มีผู้เข้ามาใช้บริการจำนวนมากในแต่ละวัน โดยเฉพาะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองมาบตาพุด จึงได้สนับสนุนการตกแต่งห้องประชุม 1 ห้อง พร้อมครุภัณฑ์ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 400,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดอบรมให้ความรู้แก่ ผู้ป่วยและชุมชนในพื้นที่ การจัดสัมมนา และการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ทราบถึงปัญหาถุงยากระดาษที่ไม่เพียงพอต่อผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ามาใช้บริการ ณ หน่วยงานบริการสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่ จึงจัดทำโครงการ “ถุงยาพอเพียง ที่เพียงพอ” ด้วยการว่าจ้างชุมชนในพื้นที่จัดทำถุงยากระดาษ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสาธารณสุข หนุนสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อเนื่อง และมอบให้กับโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ. สต.) และหน่วยงานบริการสาธารณสุขในจังหวัดระยอง รวมจำนวน 25,000 ถุง เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

นางสาวปาริชาติ อัศวกุล รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจบริหารองค์กร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) กล่าวว่า “บริษัทฯ ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าถึงและดูแลสุขภาพของชุมชน อีกทั้งมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการบริหารจัดการสาธารณสุขของภาครัฐ จึงไม่เคยหยุดนิ่งในการลงพื้นที่ เพื่อพบปะและพูดคุยกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชน ทำให้บริษัทฯ ได้รับทราบถึงปัญหาและข้อกังวลต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน ทั้งในช่วงเวลาปกติและวิกฤตโควิด-19

BLCP ทำด้วยใจ ห่วงใยสังคม เดินหน้าสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้