กระทรวงพลังงาน

Last updated: 9 ก.ย. 2563  |  389 จำนวนผู้เข้าชม  | 

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน เดินหน้าศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติกระทรวงพลังงาน เดินหน้าจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยจะให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง บูรณาการและเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานให้กับทุกภาคส่วน เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ คาดการณ์ด้านพลังงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เตรียมพร้อมเปิดให้ทุกภาคส่วนเข้าใช้งานได้ภายใน 2 ปี

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ได้มีการสรุปผลโครงการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์และการออกแบบในการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (NEIC) ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการศึกษา

สำหรับผลการศึกษาได้วางวิสัยทัศน์ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ให้เป็นผู้ให้บริการข้อมูลและสารสนเทศด้านพลังงานของประเทศที่ตรงตามความต้องการและเป็นที่เชื่อถือของผู้ใช้ทุกกลุ่ม ทุกประเด็น โดยวางพันธกิจสำคัญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาตรฐานสากล ตามหลักธรรมาภิบาลและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทุกกลุ่ม โดยประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการรับและเผยแพร่ข้อมูลพลังงาน สามารถให้บริการข้อมูล บทวิเคราะห์ การคาดการณ์ด้านพลังงานให้แก่ผู้สนใจนำไปใช้ประโยชน์ เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างการเข้าถึงแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

โดยได้วางแนวทางที่เป็น Road Map ในการพัฒนาศูนย์ฯ เป็น 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ปี 2564-2566 เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน เพื่อจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้านพลังงานให้เป็นรากฐานที่สำคัญ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อเชื่อมต่อระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ระยะที่ 2 ปี 2567-2569 เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภายนอกกระทรวงพลังงาน เตรียมความพร้อมตามแนวทางของรัฐบาลในการมุ่งสู่แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ และระยะที่ 3 ปี 2570-2579 เป็นการเชื่อมโยงคลังข้อมูลแห่งชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้บริการข้อมูลสารสนเทศเชิงพาณิชย์แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อผลักดันให้ศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีความอิสระและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ทั้งนี้ จะเริ่มมีการจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานในด้านต่างๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งน้ำมัน ก๊าซ และไฟฟ้า ว่าในแต่ละพื้นที่มีความต้องการใช้พลังงานจำนวนเท่าไร พฤติกรรมการใช้เป็นอย่างไร มีโรงไฟฟ้าประเภทไหนอยู่ในพื้นที่ โดยจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลที่ได้มาประเมินผล เพื่อนำไปวางแผนทางด้านพลังงาน และคาดว่าศูนย์แห่งนี้จะเริ่มใช้งานได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้