บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด

Last updated: 2020-09-17  |  216 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บีแอลซีพี เพาเวอร์ จํากัด

BLCP คว้า 3 รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม จากงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน”
ประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กล่าวว่า “BLCP มีนโยบายดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนชาวระยองมาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการดูแลรักษาพื้นที่ป่า รวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์ อาทิ โครงการสวนป่าบีแอลซีพี(ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) พื้นที่ 10 ไร่ ระยะเวลา 13 ปี ซึ่งสามารถกักเก็บก๊าซเรือนกระจกได้ 106.2 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ คำนวณการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 974 gCO2e / kWh และโครงการภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน ชุมชนบ้านมะเดื่อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พื้นที่ 25 ไร่ สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 20 ton CO2e ระยะเวลา 10 ปี เป็นต้น โครงการดังกล่าวนี้ เป็นส่วนสำคัญในการบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรมในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้ประเทศไทย สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บีแอลซีพี ร่วมสร้างสังคมน่าอยู่ เคียงคู่ชุมชนอย่างยั่งยืน