ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

Last updated: 20 ก.ย. 2563  |  1051 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

เอ็กโก กรุ๊ป คว้าประกาศนียบัตร กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือโรงไฟฟ้าในกลุ่ม โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า และมูลนิธิไทยรักษ์ป่า คว้าประกาศนียบัตร “โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก”

นายประพันธ์ น้อมนำชัย ผู้จัดการกลุ่มบริหาร SPP เอ็กโก กรุ๊ป ในฐานะผู้แทนบริษัทไปรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ กล่าวว่า “เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ตลอดจนการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า รวมทั้งมีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพในทุกด้าน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งขยายผลการดำเนินงานเพื่อร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปยังผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ครูและเยาวชนของโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้ามีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่พฤติกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและขยายผลสู่ชุมชนในระยะยาว รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

เอ็กโก กรุ๊ป ได้มอบทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการที่ส่งเสริมการสร้างความตระหนักและมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ของโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า จำนวน 10 โรงเรียน จาก 3 ภูมิภาค โดยแบ่งเป็น โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประเภทการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และประเภทการจัดการของเสีย จำนวน 17 tCO2e และโครงการกักเก็บคาร์บอน จากกิจกรรมนับจำนวนต้นไม้และวัดขนาดต้นไม้ เพื่อคำนวณปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในพืนที่สีเขียวของโรงเรียน รวมจำนวน 164 tCO2e

ในขณะที่มูลนิธิไทยรักษ์ป่า องค์กรสาธารณกุศลที่เอ็กโก กรุ๊ป ก่อตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของประเทศ ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งชมรมสิ่งแวดล้อมในแต่ละโรงเรียน ผ่านโครงการเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมการตรวจนับการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ในโรงเรียน เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของต้นไม้ที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ ซึ่งในปีนี้มีผลรวมการตรวจนับปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียนเครือข่ายเยาวชนไทยรักษ์ป่า 11 โรงเรียน จำนวน 4,681 tCO2e

สำหรับการดำเนินการของโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ด้านการผลิตและใช้พลังงานทดแทน โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของโรงไฟฟ้าเอสพีพี ทู เอสพีพี ทรี เอสพีพี โฟร์ และเอสพีพี ไฟว์ ได้รับการประเมินว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รวมกัน จำนวน 33,972 tCO2e และด้านการกักเก็บคาร์บอนจากพื้นที่สีเขียวของโรงไฟฟ้าขนอม จำนวน 276 tCO2e

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้