บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Last updated: 28 ก.ย. 2563  |  573 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

CEO บางจากฯ หนึ่งในคนไทย 2 คนแรกที่คว้ารางวัลผู้นำ Responsible Business Leadership
จาก Asia Responsible Enterprise Awards 2020

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 หรือ AREA 2020 ประเภท Responsible Business Leadership จาก Enterprise Asia ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ดำเนินงานด้านการสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยนายชัยวัฒน์นับเป็นหนึ่งในคนไทย 2 คนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ จากผลงานโดดเด่นในการนำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวมาปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบางจากฯ สู่ความเป็นกลุ่มธุรกิจผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยยังยึดมั่นพันธกิจในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ

โดยนายชัยวัฒน์กล่าวว่า “กลุ่มบางจากฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาเป็นปีที่ 36 ในปีนี้ โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นกลุ่มธุรกิจผู้นำนวัตกรรมสีเขียวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกและสร้างความยั่งยืน ครอบคลุม 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัยและดูแลสิ่งแวดล้อม ใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงสะอาดตั้งแต่ต้นทาง ทำให้น้ำมันบางจากทุกลิตรที่ได้จากการผลิตมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อยมลพิษ ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล และยังได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด ซึ่งเป็นช่องทางหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ กว่า1,200 แห่ง ด้วยแนวคิด Greenovative Product มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมGreenovative Service Station พัฒนารูปแบบสถานีบริการแบบใหม่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ขยายสาขาสถานี EV Charger ใช้วัสดุอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวร่มรื่นและการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การออกแบบห้องน้ำตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุและผู้พิการGreenovative Mind นำเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศมาประมวลข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนางานบริการและการให้บริการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิก การติดตั้งระบบ Point of Sale Automation ในสถานีบริการให้ครอบคลุม การพัฒนาระบบ Application ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งานของลูกค้ากลุ่มต่างๆ 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ผ่านการดำเนินธุรกิจของ บมจ. บีซีพีจี ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพและน้ำ ในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และลาว และได้รุกเข้าสู่ธุรกิจ Digital Energy ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ธุรกิจปิโตรเลียม ผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ผู้พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ และธุรกิจเหมืองลิเทียม ผ่านการถือหุ้นใน Lithium Americas Corp. (LAC) ผู้ประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียมในประเทศอาร์เจนติน่าและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ เรายังได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) ขึ้นเพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว (Green Ecosystem) ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบางจากฯ ได้ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Emission) ในปี 2573

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ผมและชาวบางจากฯ ทุกคนมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมสีเขียวมาพัฒนาธุรกิจอย่างสอดคล้องกับประโยชน์ส่วนรวม และมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคมไทย ด้วยการสร้างสมดุลระหว่าง “มูลค่า” คือผลประกอบการ และ “คุณค่า” คือการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อความยั่งยืน ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลนี้ ขอขอบคุณ Enterprise Asia ครับ”

ทั้งนี้ ผลงานที่โดดเด่นของกลุ่มบางจากฯ ภายใต้การนำของนายชัยวัฒน์ที่ทำให้บางจากฯ ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานสีเขียวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีตัวอย่าง เช่น

• โครงการระบบบริหารจัดการพลังงานชุมชนสีเขียว (Green Community Energy Management System – GEMS) หรือสถานีบริการน้ำมันที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าสีเขียว ซึ่งเป็นระบบผลิตไฟฟ้าและซื้อขายกันเองแบบประมูลระหว่างอาคาร ร้านค้าต่างๆ และภายในสถานีบริการน้ำมันบางจาก ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ รายแรกในประเทศไทย
• โครงการนำร่องซื้อขายแลกเปลี่ยนไฟฟ้าสะอาดแบบเรียลไทม์แบบ P2P ด้วย Blockchain รายแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก (เมื่อเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2561) ที่โครงการ T77 โดยบีซีพีจี
• สถานีบริการน้ำมันที่ไม่มีตู้จ่าย หรือ “ปั๊มน้ำมันลอยฟ้า” รายแรกในประเทศไทย ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากสุขุมวิท 62
• นวัตกรรมระบบรับชำระค่าสินค้าและบริการแบบอิเลคทรอนิกส์ (Bangchak Digital Payment) ภายใต้คอนเซ็ปต์ In-Car Fast & Trust Experiences รายแรกในประเทศไทยที่ให้บริการแบบครบวงจร

นอกจากนี้ ในงานมอบรางวัลเดียวกัน บางจากฯ ยังได้รับรางวัล Circular Economy Leadership จากโครงการ “รักษ์ ปัน สุข” ช่วยลดขยะต้นทางด้วยการรวบรวมขวดน้ำดื่ม PET ใช้แล้วจากลูกค้าและผู้บริโภคผ่านสถานีบริการน้ำมันบางจาก ไปรีไซเคิลเป็นเส้นใย นำไปผลิตเป็นวัสดุเพื่อสาธารณประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ผลิตหมวกมอบให้เจ้าหน้าที่ด้านรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของกทม. ทั้ง 50 เขต เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ดูแลรักษาความสะอาดในเมืองพัทยา รวมถึงอาสาสมัครหน่วยปฏิบัติการต่อต้านขยะทะเลนำไปใช้งาน รวมจำนวนกว่า 12,000 ใบ

โครงการ Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) เป็นโครงการที่ยกย่องและให้เกียรติธุรกิจในภูมิภาคเอเชียที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน จัดโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย AREA มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูและให้เกียรติธุรกิจและผู้นำในเอเชียที่มีความโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรางวัลAREA แบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ ด้านการสร้างความเข้มแข็งในสังคม (Social Empowerment) ด้านการจัดการบุคคล (Investment in People) ด้านสุขภาพ (Health Promotion) ด้านสิ่งแวดล้อม (Green Leadership) ด้านธรรมาภิบาล (Corporate Governance) ด้านความเป็นผู้นำเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy Leadership) และด้านความเป็นผู้นำองค์กร (Responsible Business Leadership) โดยมีการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้